Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 301 56 96
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“El sector de les Tecnologies de la Informació és dels que, a pesar de la crisi econòmica dels últims anys, ha continuat creixent i creant llocs de treball.”
Font: talentsearchpeople.com
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Informàtica i Comunicacions
CURSOS
I DURADA
2 cursos acadèmics
2000 hores
317h pràctiques en empresa
HORARI
DELS CURS
Matins,
de dilluns a divendres
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Stucom Centre d'Estudis és una escola concertada situada al centre de Barcelona que t'ofereix tota la seva experiència en la Formació d'àmbit de la Informàtica i Internet, amb un pla d'estudis pràctic. Atenem els suggeriments i necessitats de les nostres empreses col·laboradores. Garantim, així, una formació actual i demandada per les empreses del sector de l'administració de sistemes informàtics.

Compromesos des de fa més de 40 anys amb la Formació Professional, hem format més de 25.000 professionals que després han tingut més fàcil l'immens repte de cercar una feina.

El Grup Stucom amb els seus dos centres d'estudis al centre de Barcelona i Les Corts, ofereix diversos cursos de formació professional.

Per què a STUCOM?
 • Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció laboral i l'accés a les carreres més demandades.
 • Els alumnes realitzen una estada de pràctiques dins d'empreses tecnològiques de referència
 • Continguts alineats amb les certificacions de fabricants més rellevants (VMware VCP, Cisco CCNA, Microsoft MCP, Linux LPIC)
 • Actualitzats amb les últimes tecnologies i tendències del mercat laboral, com Big Data, Cloud Computing, Mobility, etc.
 • Plataformes online de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs tecnològics, comunitats, etc.
 • Equip docent amb alta qualificació i experiència

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Sortides Professionals
 • Administrador de sistemes i virtualització
 • Administrador de bases de dades
 • Programador
 • Tècnic de seguretat informàtica
 • Administrador de xarxes
 • Tècnic de hardware
 • Tècnic en administració de sistemes
 • Responsable d'informàtica
 • Tècnic en serveis d'Internet
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de recolzament i de suport tècnic
 • Tècnic en teleassistència
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic en serveis de comunicacions
 • Tècnic en entorns web
Sortides Acadèmiques

Es pot accedir als graus universitaris de la família, que inclouen:

 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

També pots continuar estudiant altres cicles formatius de grau superior, com:

 • DAW (Desenvolupament d'Aplicacions Web)
 • DAM (Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma)
Requisits d'accés

Poden accedir al CFGS de manera DIRECTA els alumnes que disposin de les següents titulacions:

 • Batxillerat LOGSE o LOE
 • Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 • COU
 • FP2 o MP 3
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior
Capacitacions

Aprendràs a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint amb la reglamentació vigent.

Aquest professional serà capaç de:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el software,
  en condicions de qualitat per tal d'assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència
  d'arxius, entre d'altres) instal·lant i configurant el software, en condicions de
  qualitat.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l'explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius hardware d'acord amb els requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per tal d'assegurar-ne la connectivitat.
 • Implementar solucions d'alta disponibilitat analitzant les diverses opcions del mercat per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d'acord amb les especificacions d'explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar las mesures correctives per restablir-ne la funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.
 • Efectuar consultes, adreçant-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels subordinats, informant quan convingui.
 • Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir mediant en conflictes personals i laborals, promovent un ambient de treball agradable i actuant en tot moment de forma sincera, respectuosa i tolerant.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins l'àmbit de la seva competència.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats de feina, de treball autònom i d'aprenentatge.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb una actitud crítica i responsable.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
Temari
 • M01 Implantació de Sistemes Operatius
 • M02 Gestió de Bases de Dades
 • M03 Programació Bàsica
 • M04 Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació
 • M05 Fonaments de Maquinari
 • M06 Anglès tècnic
 • M07 Planificació i Administració de Xarxes
 • M08 Serveis de Xarxa i Internet
 • M09 Implantació d'Aplicacions Web
 • M10 Administració de Bases de Dades
 • M11 Seguretat i Alta Disponibilitat
 • M12 Formació i Orientació Laboral
 • M13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • M14 Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • M15 Formació en Centres de Treball
 • M16 Anglès Tècnic Superior
Tecnologies / eines
Empreses on pots realitzar les pràctiques
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

45 anys formant professionals

Instal·lacions
Aula MAC
Aules innovadores per a tecnologies punteres
Aula Empresa
Pràctiques simulades de processos empresarials
Els nostres alumnes opinen
Eduard Angril
Tècnic de suport IT

A Stucom he aprés a administrar sistemes i a gestionar i configurar xarxes, gràcies sobretot a les pràctiques de classe que simulaven entorns reals empresarials. L'ensenyança, des del meu punt de vista ha sigut acurada, actualitzada i adaptada a la realitat del món laboral.

Coneix STUCOM
Graduació STUCOM 2019